LOGO TREK

Szállítmányozási és Tömegárufuvarozó Kft.

Belföldi fuvarozás

Közúti ömlesztett áru szállítmányozás

Magyarország egész területén végezzük ömlesztett áru szállítmányozását. A szállítási feladatok gyors és pontos kivitelezését, országos lefedettséget biztosító alvállalkozói partnerhálózatunk segítségével teljesítjük.

Az ömlesztett mezőgazdasági terményeken felül, egyéb ömlesztett áruféleségek (műtrágyák, építőipari alapanyagok, gyártás során keletkezett mellék és végtermékek) szállítását is kivitelezzük.
A szállítási körülmények függvényében napi 4-6000 tonna fuvarkapacitással rendelkezünk.

Főbb szállítási feladataink:

 • önjárók, bárkák, uszályok kikötői be és kirakodása
 • irányvonatok be és kirakodása közúti szállítási feladatokkal egybekötve, vagy anélkül
 • gyárak alapanyag ellátása, napi jelleggel
 • telepek közötti áruszállítás
 • termőföldi betakarítás

Vasúti átrakások

Nagyszámú mobil gépparkkal és vasútüzemi brigádokkal teljesítjük az irányvonati feladásokat és kirakodásokat Magyarország összes, vasúti rakodásra alkalmas teherpályaudvarán, iparvágányán.
Kiépített kapcsolatrendszert tartunk fent a surveyor és magánvasúti cégekkel, helyi állomásfőnökökkel, illetékes hatóságokkal.

A rakománykezelés során személyes felügyeletet biztosítunk.
A vasúti kocsikat igény esetén saját plombákkal is zárjuk, a közúti és vasúti okmányokat kezeljük. A teherpályaudvarok és vasúti kocsik száraz tisztítását elvégezzük. Igény esetén iparvágányt biztosítunk, Békéscsaba, Székesfehérvár, Adony településeken.

Kikötői átrakás

A Duna 2850 km-en és 10 országon keresztül nyújt lehetőséget vízi szállítmányozásra, Németországtól a Fekete tengerig. A Duna magyarországi szakaszán 24 rakodásra alkalmas kikötő található, melyek nagy részével logisztikailag szorosan együttműködünk, kérésre komplex logisztikai ajánlatot dolgozunk ki.

Főbb kikötői szolgáltatásaink:

 • uszályrakodások esetén direkt vagy indirekt rászállítások
 • kikötői raktárakba történő beszállítások
 • uszályokból történő direkt kiszállítások
 • kikötői szolgáltatások megszervezése
 • kikötői tárházak közötti átszállítások
 • vám elé állítás megszervezése
Scroll to Top